Logo: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyrowie
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyrowie

Oficjalna strona internetowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia

Regulamin Odznaki Krajoznawczej

Serdecznie zapraszamy do  aktywnego udziału w zdobywaniu odznaki krajoznawczej w ramach projektu "Śladami Powstania Styczniowego - Przyrów 1863/64".

W dalszej części artykułu znajduje się regulamin Odznaki Krajoznawczej

ŚLADAMI POWSTANIA STYCZNIOWEGO W REGIONIE CZĘSTOCHOWSKIM

 

Patronat Honorowy: Jadwiga Wiśniewska Poseł do Parlamentu Europejskiego

Arcybiskup Wacław Depo Metropolita Częstochowski

 

Organizatorzy: Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Częstochowie

 Stowarzyszenie „Solidarność i Niezawisłość”

 

REGULAMIN

Odznaki Krajoznawczej

 „Powstanie Styczniowe – Przyrów 1863/64”.

 1. W celu uczczenia 160 rocznicy  Powstania Styczniowego, Urząd Gminy w Przyrowie, Szkolny Klub Turystyczny PTTK w Przyrowie oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyrowie, ustanawia odznakę turystyczną „Powstanie Styczniowe  - Przyrów 1863/64”.
 2. Projekt Odznaki wzorowany na obrazach Artura Grottgera wykonał Mieczysław Kremblewski.
 3. Celem odznaki jest zapoznanie turystów z historią, przebiegiem, bitwami, walkami i potyczkami powstania styczniowego, miejscami kaźni i straceń powstańców, lokalizacją zbiorowych mogił i pojedynczych grobów powstańców.
 4. Odznakę można zdobywać podczas dowolnych wycieczek, np. krajoznawczych lub autokarowych oraz uprawiając dowolną dyscyplinę turystyki kwalifikowanej.
 5. Odznaka jest jednostopniowa.
 6. Na odznakę  należy zwiedzić obowiązkowo 10 miejsc z wykazu z punktu 7 oraz 10 innych związanych z Powstaniem Styczniowym, w sumie 20.
 7. Wykaz obowiązkowych miejsc: Przyrów, Aleksandrówka – Klasztor św. Anny, Janów, Śmiertny Dąb, Złoty Potok, Mełchów, Lelów, Biała, Koniecpol, Żarki.
 8. Potwierdzenia terenowe w postaci pieczęci, zdjęć (z osobą ubiegającą się o odznakę) z miejscowości, pól bitew, walk i potyczek, kwater powstańczych, mogił „bratnich” – zbiorowych i pojedynczych na cmentarzach, pomników na miejscu kaźni i straceń, tablic pamiątkowych w kościołach, na cmentarzach, budowlach, ulicach miast i miasteczek, należy gromadzić w dowolnie opracowanej formie Kronice Odznaki.
 9. Kroniki Odznak do weryfikacji należy przesłać na adres: SKT PTTK Przyrów, ul. Szkolna 44, 42-248 Przyrów, lub dostarczyć osobiście na podany adres.
 10. Zweryfikowaną Kronikę Odznaki wraz z odznaką, weryfikator prześle na adres zainteresowanego.
 11. Koszty odznaki i wysyłki ponosi Turysta.
 12. Zespół Weryfikacyjny może przyznać Odznakę Honorową z pominięciem wymogów regulaminowych za wybitne zasługi dla krajoznawstwa.
 13. Autorzy odznaki zastrzegają sobie interpretację regulaminu odznaki.
 14. Odznaka została wprowadzona w życie Uchwałą SKT PTTK w Przyrowie i obowiązuje od dnia 23.03.2023 r.

 

Klauzula informacyjna RODO

W myśl art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, że:

1.   Administratorem danych osobowych Turysty jest Szkolny Klub Turystyczny PTTK w   Przyrowie oraz Zespół  Szkolno-Przedszkolny w Przyrowie z siedzibą przy ul. Szkolnej 44.

2.   Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 pkt. a RODO.

3.   Dane będą przetwarzane w celu realizacji wydarzenia jakim jest przyznanie Turyście Odznaki   Krajoznawczej „Powstanie Styczniowe - Przyrów 1863/64”.

4.   Zgodnie z obowiązującym prawem dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym (art. 28 ust. 1 RODO), a także organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

5.   Dane będą przechowywane przez okres umożliwiający pełną obsługę i realizację wydarzenia     jakim jest przyznanie Odznaki Krajoznawczej „Powstanie Styczniowe - Przyrów 1863/64”w stosunku do Turystów, którzy przesłali lub dostarczyli do weryfikacji Kronikę Odznaki.

6.   Turysta ma prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania jak również, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).

7.   Dane Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

8.   Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych, a       także przysługujących uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się w tym celu z SKT PTTK Przyrów, ul. Szkolna 44, 42-248 Przyrów.

 

 SKT PTTK, Przyrów marzec 2023r.

Autor:  szkola.przyrow.pl
30
MAR
2023
163
razy
czytano

100/725

Na skróty

Mobilnie w stałym kontakcie z gminą

Razem możemy więcej

Tworzymy przestrzeń dla wspólnoty i aktywnego uczestnictwa w życiu Naszej placówki. Uczymy się szanować siebie nawzajem oraz wspólnie rozwiązywać pojawiające się konflikty.

W dobrym kierunku

Wierzymy w znaczącą rolę szkoły i pozytywne relacje między uczniami a nauczycielami. Aktywnie inspirujemy, stawiamy wyzwania, wspieramy uczniów i siebie nawzajem, aby pozytywnie wpływać na rozwój przyszłych pokoleń.            

Logo: Fundusze Europejskie. Wiedza, Edukacja, Rozwój
Logo: Rzeczpospolita Polska
Logo: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Logo: Unia Europejska. Europejski Fundusz Społeczny

Dostępny samorząd - granty

Formularz kontaktowy

Masz do nas pytanie? Wypełnij formularz kontaktowy

Dalej
Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyrowie
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyrowie