Logo: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyrowie
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyrowie

Oficjalna strona internetowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia

Świetlica

Zdjęcie:

W świetlicy jak w domu – ciepło, życzliwie, bezpiecznie

Opiekun – mgr Justyna Sowińska

ŚWIETLICA pełni funkcję opiekuńczo – wychowawczą. Uczęszczają do niej uczniowie w różnym przedziale wiekowym. Celem świetlicy jest zapewnienie opieki uczniom przed i po zakończonych  lekcjach w bezpiecznym, miłym otoczeniu, stworzenie warunków do relaksu, zabawy, a także do odrobienia prac domowych. Świetlica pracuje według rocznego planu pracy. Realizowany jest on w formie tygodniowego rozkładu zajęć. Zabawa oprócz nauki jest podstawową formą aktywności dzieci, dlatego mają one czas na dowolne zabawy zgodnie z upodobaniami. Gry wzbogacają wiadomości dzieci, kształtują umiejętności, wyrabiają spostrzegawczość, ćwiczą umiejętność logicznego myślenia, pamięć i wyobraźnię. Przy ładnej pogodzie dzieci biorą udział w zajęciach sportowych na boisku szkolnym.Dużą uwagę na zajęciach świetlicowych zwraca się na kształtowanie umiejętności współżycia w grupie, przestrzeganie przyjętych zasad zachowania się, ćwiczenie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowanie nad emocjami.

CELE I ZADANIA ZAJĘĆ WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNYCH

W ŚWIETLICY

1. Zapewnienie uczniom przebywającym w świetlicy bezpiecznych warunków spędzania czasu wolnego na terenie szkoły.

 2. Organizowanie gier i zabaw ruchowych w pomieszczeniu i na powietrzu mających na celu rozwój fizyczny.

 3. Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej.

 4. Rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i organizowanie zajęć w tym zakresie.

 5. Organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego.

 6. Upowszechnianie i kształtowanie zasad kultury zdrowotnej, nawyków higieny i czystości.

 7. Rozwijanie i uczenie samodzielności.

 8. Kształtowanie postaw pożądanych społecznie.

 9. Współpraca z rodzicami, wychowawcami klas, nauczycielami oraz instytucjami w środowisku.

 10.  Edukacja pro zdrowotna ( wdrażanie do aktywności fizycznej, wyrabianie nawyku dbania o własne zdrowie ).

 11.  Edukacja ekologiczna ( poznanie zwierząt i roślin chronionych,  dbanie o kwiatki doniczkowe w świetlicy ).

12. Edukacja czytelnicza i medialna ( czytanie dla zdobycia wiadomości i zaspokojenia potrzeb poznawczych, poszukiwanie i wykorzystywanie informacji z encyklopedii, słowników, współpraca z biblioteką ).

- rozwijanie wyobraźni, kształtowanie poczucia piękna, estetyki i wrażliwości artystycznej

- rozwijanie sprawności manualnej (układanki, malowanie, rysowanie, wycinanie, klejenie)

- rozwijanie umiejętności wspólnej zabawy, współpracy w grupie (zabawy integracyjne, zespołowe, praca w grupach, pogadanki, gry planszowe)                                                  

- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne zachowanie (szacunek dla przyjętych norm współżycia w grupie, szacunek dla przedmiotów, dbanie o czystość w sali, porządkowanie zabawek, gier, przestrzeganie regulaminu świetlicy, dbanie o jej wystrój, wykonywanie dekoracji i gazetek okolicznościowych)

- rozwijanie sprawności umysłowych (zabawy i gry doskonalące pamięć, krzyżówki, gry logiczne, łamigłówki, puzzle, kalambury, rebusy)

- rozwijanie umiejętności wypowiedzi na dowolny i zadany temat (rozmowy z dziećmi, pogadanki, dyskusje, swobodne wypowiedzi uczniów, zabawy poszerzające zasób słów)

 

Ś  –  ŚWIETLICOWE GOSPODARSTWO JEST WSPÓLNE, WIĘC OBOWIĄZKOWO SZANUJEMY GRY I SPRZĘT SZKOLNY

W –  WIEMY, ŻE NASZE ZACHOWANIE ZALEŻY OD NAS

I  –  IDZIEMY ULICĄ UWAŻNIE I OSTROŻNIE

E  –  EKWIPUNEK SZKOLNY POZOSTAWIAMY W  WYZNACZONYM MIEJSCU

T  –  TWORZYMY GROMADKĘ, W KTÓREJ  KAŻDEMU POWINNO BYĆ DOBRZE I MIŁO

L  –   LUBIMY CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK

I  –    INFORMUJEMY O KAŻDYM WYJŚCIU ZE ŚWIETLICY ORAZ ZE SZKOŁY

C  –   CHĘTNIE BIERZEMY UDZIAŁ W ZAJĘCIACH ŚWIETLICOWYC

A  –   ABSOLUTNIE NIE RUSZAMY CUDZYCH  RZECZY

* * * * * * * * * *

J  –   JESTEŚMY KULTURALNI, SZANUJEMY NAUCZYCIELI I KOLEGÓW

A  –   AKTYWNIE UCZESTNICZYMY W NIESIENIU POMOCY MŁODSZYM I SŁABSZYM KOLEGOM

K  –   KOCHAMY LUDZI, ZWIERZĘTA, KWIATY

* * * * * * * * * *

D  –   DBAMY O PIĘKNY POLSKI JĘZYK

O –    OBOWIĄZKI ZNAMY I NIE LEKCEWAŻYMY ICH, UCZYMY SIĘ SAMODZIELNOŚCI

M  –   MUSIMY PRZESTRZEGAĆ REGULAMINU ŚWIETLICOWEGO

Stosujemy na co dzień słowa: "DZIEŃ DOBRY", "DO WIDZENIA", "PRZEPRASZAM", "PROSZĘ", "DZIĘKUJĘ".

 

 Świetlica przyjazna wychowankom!

Jeśli chcesz:

-  odrobić lekcje                   

- zasięgnąć porady nauczyciela              

- przyjemnie spędzić czas wolny   

- uczestniczyć w różnych zajęciach         

- porozmawiać z kolegami

  

W naszej świetlicy szkolnej dzieci nigdy na nudę nie mogły narzekać. Oprócz standardowej tematyki zajęć świetlicowych uczniowie mają do dyspozycji: gry planszowe, stół pingpongowy, stanowiska komputerowe, a wychowawca świetlicy p. Justyna Sowińska  zapoznała uczniów z zasadami „gry  w gumę”, którą starsze pokolenie pamięta doskonale.

 

Od lutego 2022 r. w świetlicy szkolnej działa zakupiony przez szkołę Magiczny Dywan, czyli podłoga interaktywna (smartfloor). Ta pomoc dydaktyczna przeznaczona jest do zabaw ruchowych oraz różnych gier edukacyjnych. Obraz na podłodze wyświetlany jest za pomocą rzutnika co daje efekt wirtualnego dywanu, na którym dzieci mogą się bawić.

   

... przyjdź do nas!   

ZOBACZ JAK SPĘDZAMY CZAS!

W naszej ŚWIETLICY    

takie dziwne są zwyczaje...

Że ten, który tutaj wchodzi

wnet niegrzecznym być przestaje.

 

Jest uprzejmy, uśmiechnięty

klocki wkłada do koszyka.

I nie biega i nie wrzeszczy

kolegów swych nie popycha.

 

Pamięta również o tym,

by szanować gry, zabawki.

By tornister był na miejscu,

a krzesełka obok ławki.

 

Dla tych, którzy najgrzeczniejsi           

są nagrody, wyróżnienia.

A o karach nikt nie mówi,

bo niegrzecznych tutaj nie ma.

Na skróty

Mobilnie w stałym kontakcie z gminą

Razem możemy więcej

Tworzymy przestrzeń dla wspólnoty i aktywnego uczestnictwa w życiu Naszej placówki. Uczymy się szanować siebie nawzajem oraz wspólnie rozwiązywać pojawiające się konflikty.

W dobrym kierunku

Wierzymy w znaczącą rolę szkoły i pozytywne relacje między uczniami a nauczycielami. Aktywnie inspirujemy, stawiamy wyzwania, wspieramy uczniów i siebie nawzajem, aby pozytywnie wpływać na rozwój przyszłych pokoleń.            

Logo: Fundusze Europejskie. Wiedza, Edukacja, Rozwój
Logo: Rzeczpospolita Polska
Logo: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Logo: Unia Europejska. Europejski Fundusz Społeczny

Dostępny samorząd - granty

Formularz kontaktowy

Masz do nas pytanie? Wypełnij formularz kontaktowy

Dalej
Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyrowie
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyrowie