Logo: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyrowie
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyrowie

Oficjalna strona internetowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia

Historia

Zdjęcie: Budynek szkoły z roku 1948

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyrowie został utworzony na mocy Uchwały Rady Gminy w Przyrowie z dnia 24 lutego 2012 roku a rozpoczął swoją działalność z dniem 1 września 2012 r.

Zespół tworzą placówki oświatowe:

 • Gminne Przedszkole Publiczne
 • Szkoła Podstawowa im. Aadama Mickiewicza

Do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przynależą:

 • hala sportowa
 • kompleks boisk zewnętrznych
 • siłownia zewnętrzna
 • plac zabaw przy przedszkolu

O historii przedszkola słów kilka

W pierwszych latach istnienia  Przedszkole w Przyrowie, zwane wtedy ochronką, funkcjonowało w domach prywatnych. Od 01.09.1954 r. zostało   przeniesione   do   budynku   przy  ulicy Rynek. Po kilku latach, z uwagi na zły stan techniczny obiektu, przedszkole zaprzestało swojej działalności.. Ze względu na brak innego lokalu na funkcjonowanie oddziałów    przedszkolnych    zostały    zaadoptowane    pomieszczenia  w Szkole Podstawowej w Przyrowie. W roku 1978 przystąpiono do budowy nowego obiektu.    Od 01.09.1981r. gminne przedszkole ma swoją stałą siedzibę w budynku przy ulicy Świętego Mikołaja 11. Funkcję dyrektora przedszkola pełniły: pani Cecylia Górecka, pani Władysława Czesna i pani Iwona Górska. Przedszkole jako samodzielna placówka funkcjonowała do 31.08.2012 roku. Od 1 września 2012 roku stało się częścią Zespołu Szkonlo-Przedszklnego w Przyrowie.

O historii szkoły podstawowej słów kilka …

 • 1879r. - została założona Publiczna Szkoła Powszechna w Przyrowie. Na mocy uchwały zebrania gminnego została nabyta nieruchomość. Połowę tego budynku przeznaczono na salę szkolną i małe mieszkanko dla nauczyciela, a drugą połowę na kancelarię gminną.
 • 1926r. - pierwsza kronika szkolna została założona przez kierownika szkoły Feliksa Krykowskiego.
 • 20 marca 1938r. - na zebraniu rodzicielskim wszyscy jednogłośnie opowiedzieli się za budową szkoły w Przyrowie wiosną Gminny Komitet Budowy Szkoły przystąpił do realizacji swych zamiarów, w kwietniu rozpoczęto budowę fundamentów pod budynek szkoły.
 • 1939r. - pod koniec roku wykonano już wiązania pod dach, jednak działania wojenne wstrzymały dalszą budowę.
 • 1946r. - wykończono 4 sale na piętrze i częściowo mieszkanie kierownika szkoły i woźnego na II piętrze..
 • 18 stycznia 1948r. - uroczystość otwarcia i poświęcenia nowego budynku Podstawowej Szkoły Powszechnej imienia Adama Mickiewicza w Przyrowie. Święto to rozpoczęło się nabożeństwem w Kościele św. Doroty, gdzie podniosłe kazanie wygłosił ksiądz dziekan – Józef Krzyżanowski, proboszcz tutejszej parafii. Po nabożeństwie z kościoła wyruszył olbrzymi pochód z orkiestrą na czele. Podążał on przed nowy budynek szkoły, gdzie wójt gminy Kazimierz Zbrojkiewicz i kierownik szkoły Feliks Krykowski powitali zgromadzonych gości oraz przekazali na ręce starosty klucze do wybudowanej inwestycji oświatowej.

Budynek szkoły z 1948 roku

 • 1949r. - wykończono salę na świetlicę szkolną, urządzono boisko do koszykówk

.Po prawej absolwenci roku 1950 wraz z kierownikiem szkoły i gronem pedagogicznym, po lewej budynek szkoły od strony wschodniej. Fotografia z 1961 roku.

 • 1959r. - dobudowano i oszklono werandę, a także otynkowano zewnętrzne ściany budynku.
 • Budynek szkoły od strony wschodniej. Fotografia z 1961 roku.
 • 1969r. - szkoła liczy 340 uczniów, nauka odbywa się na dwie zmiany, odczuwa się potrzebę rozbudowy budynku.
 • 1984r. - po raz pierwszy pojawia się stanowisko inspektora ds. oświaty i wychowania, zostaje na nie powołana p. Emilia Chmielewska.
 • 1994r. - oddano do użytku nowe skrzydło z sześcioma salami lekcyjnymi, minisalką gimnastyczną, pracownią techniczną i toaletami wewnątrz budynku. Prace trwały 10 lat.

 Widok nowego skrzydła szkoły w styczniu 1991 roku.

 • 29 kwietnia 1998r. - z inicjatywy wojewody częstochowskiego została w naszej szkole wmurowana tablica ku czci Bronisława Kluzy ( nauczyciela   uczącego  w   tej   szkole ),   który   został   zamordowany
  w   Katyniu.   Od   tego   dnia   co   roku  organizowane  są  Dni  Pamięci, w których ważnym elementem jest Bieg Pro Memoria. 1 września tego roku   wprowadzono   reformę   oświaty   w  kraju.   Szkoła   Podstawowa
  w Przyrowie stała się placówką sześcioklasową. Jej absolwenci kontynuują naukę w Gimnazjum w Przyrowie.
 • 5 października 2002r. - została oddana do użytku pełnowymiarowa hala sportowa, z której korzystają uczniowie i środowisko.
 • 10 marca 2003r.  –   zorganizowano    pierwsze    zawody    sportowe o Puchar Lokacji Przyrowa, które obecnie są imprezą cykliczną.
 • 2006r. - utworzono Zespół Szkół w Przyrowie z połączenia Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza i Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta.
 • 2009r. - budynek szkolny został poddany kapitalnemu remontowi – wymieniono okna, ocieplono budynek od zewnątrz, wymieniono centralne ogrzewanie, zostały pomalowane sale lekcyjne i korytarze.
 • 1 września 2009r. - miała miejsce uroczystość posadzenia Dębu Pamięci ofiary Katynia, porucznika Bolesława Kluzy, nauczyciela pracującego przed wojną w szkole w Przyrowie.
 • 3 czerwca 2012r. – oddano do użytku nowe wielofunkcyjne boisko sportowe.
 • 1 września 2012r. - uchwałą Rady Gminy w Przyrowie utworzono Zespół Szkolno – Przedszkolny w Przyrowie z połączenia Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza, Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta i Publicznego Przedszkola.
 • 14 października 2018 r.  - Jubileusz 70-lecia i nadanie sztandaru Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Przyrowie.

O historii gimnazjum i hali sportowej…

 • 1 września 1999r. - uroczyste otwarcie nowej placówki oświatowej – Publicznego Gimnazjum w Przyrowie. Szkoła została założona na mocy Uchwały Nr 31/VI/99 z dnia 6 marca 1999r. Obwód szkoły obejmuje następujące miejscowości: Przyrów, Aleksandrówka, Staropole, Kopaniny, Zalesice, Wiercica, Sieraków, Sygontka, Julianka, Wola Mokrzeska, Smyków, Knieja, Zarębice, Stanisławów, Bolesławów.
  W uroczystości otwarcia wzięli udział: wójt Gminy Przyrów mgr inż. Robert Nowak, przewodniczący Rady Gminy – Rajmund Michalik, Wizytator KO – mgr Renata Dziura, proboszcz parafii św. Doroty – ks. Czesław Kabała, uczniowie klas I-ych, nauczyciele z terenu gminy, rodzice. W roku szkolnym 1999/2000 rozpoczęło naukę 79 gimnazjalistów. Funkcję dyrektora powierzono mgr Marii Stępień.

 

Pani wizytator mgr Renata Dziura odczytuje gratulacje Kuratora Oświaty z okazji otwarcia gimnazjum.

 

Uczniowie wręczają pani dyrektor kaganek i życzą mądrych uczniów oraz wspaniałych nauczycieli.

 • 27 kwietnia 2000r. -  gimnazjaliści   po   raz   pierwszy   wzięli   udział     w Biegu Pro Memoria poświęconemu pamięci ofiar Katynia. Bieg jest tradycją Gimnazjum w Przyrowie i odbywa się w kwietniu każdego roku z okazji obchodów Kwietnia – Miesiąca Pamięci Narodowej. Pomysłodawcą biegu jest Zbigniew Machura.
 • 26 maja – 3 czerwca 2001r.- wielka wyprawa rowerowa „Jagiełłowym szlakiem” – I wyprawa zorganizowana przez Szkolny Klub Turystyczny, którego założycielem i prezesem był Zbigniew Machura. Wyprawa rowerowa ta i następne w kolejnych latach po różnych regionach Polski mają   na   celu    propagowanie   zdrowego  stylu  życia   z  nauką   i  kształtowaniem postaw patriotycznych.
 • 29 września 2001r. - w szkole miało miejsce uroczyste rozpoczęcie budowy hali sportowej. Przybyli przedstawiciele kuratorium, władz gminnych i wojewódzkich. Był to tzw. pierwszy sztych łopatą.
 • 18 marca 2002r. - w szkole gościł arcybiskup archidiecezji częstochowskiej- Stanisław Nowak.
 • 14 – 15 maja 2002r. – trzecioklasiści przystąpili do pierwszego   egzaminu   gimnazjalnego   z    przedmiotów   humanistycznych i matematyczno- przyrodniczych
 • 4 czerwca 2002r. - uroczystość nadania szkole imienia Władysława Stanisława Reymonta. Wybór patrona poprzedziły kilkumiesięczne przygotowania, a sama uroczystość zgromadziła przedstawicieli KO, władz gminnych i mieszkańców Przyrowa.

Zaproszeni goście spieszą na uroczystość nadania imienia szkole.

Moment odczytania aktu nadania imienia szkole.

 • 18 czerwca 2002r. - pierwsi absolwenci żegnają się ze szkołą.
 • 5 października 2002r. - została oddana do użytku pełnowymiarowa hala sportowa, z której korzystają uczniowie obu placówek – szkoły podstawowej i gimnazjum oraz środowisko. Spełniło się marzenie przyrowian, a także ożyły nadzieje na sukcesy na niwie sportowej.
 • maj 2004r. - I Bal Gimnazjalny.
 • 1 września 2006r. - powstał Zespół Szkół w Przyrowie z połączenia Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza i Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta. Funkcję dyrektora Zespołu powierzono mgr Marii Stępień, wicedyrektora mgr Halinie Trojak.
 • lipiec- sierpień 2009r. - budynek szkolny został poddany kapitalnemu remontowi – wymieniono okna, ocieplono budynek od zewnątrz, wymieniono  centralne  ogrzewanie,  zostały  pomalowane  sale lekcyjne i korytarze.
 • 1 września2009r. - miała miejsce uroczystość posadzenia Dębu Pamięci ofiary Katynia, porucznika Bolesława Kluzy, nauczyciela pracującego przed wojną w szkole w Przyrowie.
 • 17 października 2009r. –  uroczystość  60-lecia   szkoły  podstawowej i 10-lecia Gimnazjum. Uroczystość uświetnili swoją obecnością: wójt Gminy Przyrów – p. Robert Nowak, wizytator KO – p. Robert Pośpiech, dawny i obecny proboszcz parafii, radni na czele z przewodniczącym Rady Gminy  –  p.  Rajmundem   Michalikiem,   emerytowani   dyrektorzy i nauczyciele naszej placówki i wielu innych znamienitych gości.
 • 3 czerwca 2012r. - oddanie do użytku boiska wielofunkcyjnego, które jest spełnieniem marzeń młodzieży Gminy Przyrów.
 • 1 września 2012r.  –  utworzenie   Zespołu  Szkolno –  Przedszkolnego z połączenia: Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza, Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta i Publicznego Przedszkola. Funkcję Dyrektora Zespołu sprawuje mgr Maria Stępień, Wicedyrektora mgr Halina Trojak.

Fotografia z 1981 r.

 • Od 01.09.2012 r. Publiczne Przedszkole w Przyrowie zostało włączone w struktury Zespołu Szkolno – Przedszkolnego. Funkcję dyrektora powierzono mgr Marii Stępień oraz wicedyrektora mgr Halinie Trojak.
 • Od 01.09.2013 r. funkcję dyrektora placówki pełni mgr Halina Trojak a funkcję wicedyrektora mgr Małgorzata Brodek.
 • 1 września 2017 na mcy Ustawy o reformie edukacji zaczął się proces wygaszania gimnazjów
 • 31 sierpnia 2019 r. zakończenie działalności Gimnazjum im. Władysława Reymonmta w Przyrowie na mocy Ustawy o reformie edukacji

 

Na skróty

Mobilnie w stałym kontakcie z gminą

Razem możemy więcej

Tworzymy przestrzeń dla wspólnoty i aktywnego uczestnictwa w życiu Naszej placówki. Uczymy się szanować siebie nawzajem oraz wspólnie rozwiązywać pojawiające się konflikty.

W dobrym kierunku

Wierzymy w znaczącą rolę szkoły i pozytywne relacje między uczniami a nauczycielami. Aktywnie inspirujemy, stawiamy wyzwania, wspieramy uczniów i siebie nawzajem, aby pozytywnie wpływać na rozwój przyszłych pokoleń.            

Logo: Fundusze Europejskie. Wiedza, Edukacja, Rozwój
Logo: Rzeczpospolita Polska
Logo: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Logo: Unia Europejska. Europejski Fundusz Społeczny

Dostępny samorząd - granty

Formularz kontaktowy

Masz do nas pytanie? Wypełnij formularz kontaktowy

Dalej
Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Budynek szkoły z roku 1948

Budynek szkoły z roku 1948

Widok budynku szkoły od strony wschodniej, rok 1961

Widok budynku szkoły od strony wschodniej, rok 1961

Nowe skrzydło szkoły, rok 1991

Nowe skrzydło szkoły, rok 1991

Budynek szkoły rok 2018

Budynek szkoły rok 2018

Budynek szkoły, widok od strony zachodniej

Budynek szkoły, widok od strony zachodniej

Wejście główne do szkoły

Wejście główne do szkoły

Budynek przedszkola, fotografia z roku 1981

Budynek przedszkola, fotografia z roku 1981

Budynek przedszkola, fotografia z roku 2018

Budynek przedszkola, fotografia z roku 2018

widok płyty głównej hali sportowej

widok płyty głównej hali sportowej

hala sportowa - wejście

hala sportowa - wejście

widok hali sportowej od strony wschodniej

widok hali sportowej od strony wschodniej

uroczyste otwarcie hali sportowej rok 2002

uroczyste otwarcie hali sportowej rok 2002

Wielofunkcyjne boisko ze sztuczną nawierzchnią, rok 2013

Wielofunkcyjne boisko ze sztuczną nawierzchnią, rok 2013

Otwarcie gimnazjum, rok 1999

Otwarcie gimnazjum, rok 1999

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci Bronisława Kluzy nauczyciela szkoły w Przyrowie zamordowanego w Katyniu

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci Bronisława Kluzy nauczyciela szkoły w Przyrowie zamordowanego w Katyniu

Posadzenie Dębu Pamięci ku czci ofiar Katynia

Posadzenie Dębu Pamięci ku czci ofiar Katynia

Logo: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyrowie
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyrowie