Logo: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyrowie
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyrowie

Oficjalna strona internetowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia

Pedagog szkolny

Kilka słów o sobie…

Mgr Justyna Sowińska, pedagog szkolny z 10-letnim stażem pracy. Ukończyłam studia magisterskie o specjalności pedagogika społeczna w Mazowieckiej Szkole Humanistyczno – Pedagogicznej w Łowiczu oraz studia podyplomowe Terapia pedagogiczna z arteterapią.

Moje    motto    brzmi:   „To,    co    możesz   uczynić   jest    tylko   maleńką    kroplą w ogromie oceanu, ale jest właśnie tym, co nadaje sens i znaczenie Twojemu życiu”.

                                                                                                       (A. Schweitzer)

Lubię swoją pracę i wyzwania jakie przynosi każdy dzień. Nikt przecież nie pisze tak ciekawych scenariuszy jak życie. Interesuję się ludźmi, ich zachowaniem. Staram się dostrzegać obok siebie drugiego człowieka. Czuję radość i satysfakcję, gdy mogę  służyć  pomocą innym.

Stąd organizuję wiele akcji mających na celu pokazanie i uzmysłowienie uczniom, że są wśród nas ludzie, którzy potrzebują naszej bezinteresownej pomocy.

Ogromne znaczenie w moim życiu odgrywają również zwierzęta. Na ich rzecz także organizujemy co roku w miesiącu październiku zbiórkę pieniędzy, które przeznaczamy na zakup karmy dla porzuconych naszych czworonożnych przyjaciół przebywających w Schroniskach.

W swojej pracy realizuję różne projekty, inicjatywy i swoje „pomysły na wychowanie”. Tutaj każdy dzień jest inny. Dzięki uczniom, rodzicom, kolegom i koleżankom   praca   stanowi   swoista   podróż    w   nieznane  –  ciągle twórcza i inspirującą.

Zadania Pedagoga szkolnego:

 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
 • określanie form, sposobów udzielania uczniom w tym uczniom wybitnie uzdolnionym pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
 • organizowanie i udzielanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i nauczycieli,
 • wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,
 • planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu w przypadku, gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy,
 • działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej

W ramach swojej pracy jako pedagog współpracuję z takimi Instytucjami jak m. in.:

 •  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koniecpolu
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyrowie
 • Sąd Rodzinny w Myszkowie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie
 • Policja
 • Caritas Archidiecezji Częstochowskiej

Godziny Pracy:

Poniedziałek                    9.00 – 11.00

Wtorek                             8.30 – 9.15 zajęcia świetlicowe

                                          9.15 – 13.15 zajęcia indywidualne SP

Czwartek                         8.30 – 12.30 zajęcia indywidualne SP

Piątek                               10.00 – 13.00

PORADNIA ON-LINE „ZAWSZE JEST JAKIEŚ WYJŚCIE”

Portal dla osób szukających pomocy psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej. Poradnia powstała w odpowiedzi na zagrożenia wynikające ze stanu pandemii i potrzeb zwiększenia dostępności pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

Osoby szukające pomocy, korzystając z wyszukiwarki w postaci interaktywnej mapy Polski, mogą znaleźć odpowiedniego dla siebie specjalistę i zarezerwować termin spotkania. Aby się zarejestrować na portalu on-line należy wejść na stronę „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”. W zakładce „zarejestruj się” należy wybrać opcje „Instytucja”, a następnie założyć profil.

 

BEZPŁATNA CAŁODOBOWA INFOLINIA 800 080 222

dla dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców. Pod tym numerem dyżurują specjaliści, którzy udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Na skróty

Mobilnie w stałym kontakcie z gminą

Razem możemy więcej

Tworzymy przestrzeń dla wspólnoty i aktywnego uczestnictwa w życiu Naszej placówki. Uczymy się szanować siebie nawzajem oraz wspólnie rozwiązywać pojawiające się konflikty.

W dobrym kierunku

Wierzymy w znaczącą rolę szkoły i pozytywne relacje między uczniami a nauczycielami. Aktywnie inspirujemy, stawiamy wyzwania, wspieramy uczniów i siebie nawzajem, aby pozytywnie wpływać na rozwój przyszłych pokoleń.            

Logo: Fundusze Europejskie. Wiedza, Edukacja, Rozwój
Logo: Rzeczpospolita Polska
Logo: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Logo: Unia Europejska. Europejski Fundusz Społeczny

Dostępny samorząd - granty

Formularz kontaktowy

Masz do nas pytanie? Wypełnij formularz kontaktowy

Dalej
Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyrowie
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyrowie